W lutym 2017 roku zostało przeprowadzone badanie, którego celem było poznanie wiedzy i opinii Polaków na temat obecnego systemu podatkowego oraz postrzeganie propozycji nowych rozwiązań. Badanie przeprowadzono metodą CAWI na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej próbie N=1063, reprezentatywnej dla ogółu Polaków ze względu na płeć, wiek i wielkość miejsca zamieszkania.  Jak wynika z badania dla większości Polaków obecny system podatkowy jest nieodpowiedni, przede wszystkim ze względu na jego skomplikowanie i niezrozumienie. Zapraszamy do lektury raportu

maison stopka

ul. Podbipięty 57, 02-732 Warszawa,
tel. +48 22 828 28 85, kom. +48 512 437 457,
e-mail: biuro@maison.pl

in fb
Copyright © MAISON & PARTNERS