Narzędzia badawcze
logo

W swojej pracy nastawiamy się przede wszystkim na pomoc Klientom w podejmowaniu trudnych decyzji. Jesteśmy butikiem badawczym założonym przez autorytet w dziedzinie badań konsumenta, Dominikę Maison, która nie tylko jest cenionym praktykiem, związanym z badaniami marketingowymi od ponad 20 lat, ale również autorem podręczników akademickich, książek popularno-naukowych i artykułów na ten temat. W naszym repertuarze znajdują się zarówno najnowsze, jak i powszechnie znane narzędzia. Wykorzystujemy zaawansowane i niestandardowe metody jakościowe oraz najnowocześniejsze pomiary oparte o wskaźniki fizjologiczne (eye-tracking, facetracking, EEG, czasy reakcji). Nasze rekomendacje są dopasowane do realiów rynkowych. Szukamy między słowami - wniosków nie opieramy na deklaracjach respondentów. Realizujemy projekty off-line i on-line, mając na uwadze jakość, a nie ilość. Tak dobieramy metodologię, żeby mieć pewność, że zgromadzony podczas projektu materiał da jasne i spójne odpowiedzi naszym Klientom. Nasze rozwiązania dopasujemy do Twoich potrzeb. Dzięki nam osiągniesz sukces, bez ponoszenia ryzyka.

narzedzia 01narzedzia 02narzedzia 03narzedzia 04narzedzia 05

Dowiedz się kim są użytkownicy Twojej kategorii. Dostarczymy Ci informacji o ich stylu życia, markach, jakimi się otaczają, autorytetach, którym ufają, kanałach informacji, do których mają na co dzień dostęp, wartościach, które są dla nich ważne w codziennym życiu i ich oczekiwaniach wobec interesującej Cię kategorii. Dzięki temu dowiesz się jaka grupa docelowa będzie optymalna dla Twojego produktu/ marki i jak je pozycjonować, by znalazły uznanie konsumentów.

segmentIlościowe badanie segmentacyjne

Badanie te dzielą Klientów na poszczególne segmenty wyznaczane na podstawie zarówno zmiennych psychograficznych jak i rozbudowanego bloku lifstylowego. Pozwala to na dokładne pozycjonowanie produktu oraz komunikacji.


Czego tak naprawdę oczekują Klienci od Twojej marki bądź produktu? Jakie mają potrzeby względem danej kategorii? Co należy zrobić, żeby Twój produkt na nie odpowiadał? Odpowiedzi na te pytania pozwolą Ci zdobyć przewagę konkurencyjną. Rynek jest w ciągłym ruchu. Każda marka i każdy produkt są zmuszone do ciągłych zmian. Warto znać i monitorować potrzeby konsumentów. Dzięki naszym rekomendacjom Twój sukces będzie trwały.

konfrontacjeWarsztaty konfrontacyjne

Metoda pozwalająca na analizę motywatorów i barier (a także zmian opinii), możliwą dzięki konfrontacji użytkowników konkurencyjnych marek w warunkach wzmagających identyfikację z grupą własną (tzw. warunki grupy minimalnej).

bulletinBulletin Boardy

Zamknięte online’owe fora, których uczestnicy przedstawiają swoje zwyczaje związane z kategorią – produktem, usługą, kanałem sprzedaży. Zamieszczają zdjęcia, kręcą filmy, odpowiadają na nasze pytania.

wagaIlościowe badania barier i driverów kategorii

Badania na dużych próbach użytkowników kategorii. Dostarczają nam informacji w jaki sposób ludzie używają i kupują produkty z danej kategorii. Dodatkowo szukamy nisz rynkowych dla nowych produktów.

etnoEtnografia

Badania prowadzone w świecie konsumentów, w ich domach i najbliższym otoczeniu. Dzięki takiemu podejściu, możemy nie tylko z nimi rozmawiać, ale także obserwować ich zachowania w naturalnym kontekście. Podejście to jest niezbędne do wnikliwej eksploracji potrzeb i motywów działania ludzi, ich stylu życia, aspiracji i wartości. Pozwala uzyskać unikalne i głębokie insighty, które następnie wykorzystujemy podczas warsztatów, pomagając Klientom tworzyć modele pozycjonowania marek i idee komunikacyjne.
Zanim Ty i Twoja firma poniesiecie koszty związane z inwestycją, warto sprawdzić, jak Wasz pomysł odbierają potencjalni Klienci. Testy konceptów to bardzo trudne i odpowiedzialne wyzwanie dla badaczy. Pomysły badamy na każdym etapie ich rozwoju. Finalnie chcemy mieć 100 % pewności, że Twój pomysł jest dobry i ma szanse na konkurencyjnym rynku. Jeśli chcesz zbadać swój produkt, usługę, spot reklamowy, skontaktuj się z nami. Nasi klienci to liderzy w swoich branżach.

cocreationWarsztaty generowania pomysłów (cocreation)

Wykorzystując techniki stymulujące kreatywność wspieramy Klientów w tworzeniu nowych pomysłów na produkty i ich opakowania, usługi, aktywacje marek i optymalne kanały dotarcia do grup docelowych. W spotkaniach takich biorą udział specjalnie dobrani przedstawiciele grupy docelowej (konsumenci, odbiorcy usług) - kreatywni i zaangażowani w kategorię.

konceptWarsztat pozycjonowania marek i pisania konceptów

Sesja warsztatowa, podczas której analizujemy atrybuty, korzyści i wartości marki/ produktu, a następnie dopasowujemy je do potrzeb konsumenckich i uwiarygadniamy odpowiednim RTB (reason to believe). W ten sposób tworzymy spójne modele pozycjonowania marki oraz koncepty pozycjonowania – wyrażone w języku konsumentów opisy propozycji marki. Podczas sesji powstaje kilka takich propozycji, które następnie przedstawiamy konsumentom, wraz z nimi doprecyzowujemy je i wybieramy najbardziej atrakcyjną i angażującą wersję.

wagaConcept Lab

Metoda jakościowa, której celem jest ocena, a następnie optymalizacja Twojego pomysłu. Concept lab składa się z kilku grup dyskusyjnych z respondentami, pomiędzy którymi prowadzone są mini warsztaty z udziałem Klientów. W całym procesie zastosowana jest technika sequential recycling - reakcje respondentów na testowane koncepty podczas dyskusji grupowych są, na bieżąco, wykorzystywane do ich optymalizacji. Taka dwustronna współpraca przynosi owocne rezultaty. Dowiesz się, czy Twój produkt ma potencjał, a jeśli go ma – zdobędziesz wiedzę o tym, jak go ulepszyć.

iloscioweConcept Tester

Test konceptów na wymiarach takich jak wyróżnialność, dopasowanie do potrzeb czy intencja zakupu. Dzięki zastosowaniu schematów eksperymentalnych możemy sprawdzić jak nowy pomysł produktu/usługi może wpływać na wizerunek marki.
Obecnie konsument styka się nawet z pięcioma tysiącami przekazów reklamowych dziennie. Dlatego tak trudno jest stworzyć komunikację reklamową, która angażując Klienta, jednocześnie wpływa na zwiększenie znajomości i używanie produktów danej marki. Jeśli zależy Ci, żeby Twój komunikat został nie tylko zauważony, ale również wpłynął na wielkość Twojej sprzedaży, mamy rozwiązania, z których z sukcesem korzystają nasi dotychczasowi klienci.

bigideasWarsztaty tworzenia Big Ideas (platform komunikacyjnych)

podczas intensywnych sesji kreatywnych pracujemy z Klientami, strategami i przedstawicielami agencji reklamowych nad tworzeniem atrakcyjnych i adekwatnych platform komunikacyjnych. Razem wyznaczamy kierunki i pomysły na komunikację i opracowujemy wytyczne do briefów komunikacyjnych.


Ad Mechanic

Narzędzie umożliwiające testowanie reklam - pomiar wskaźników fizjologicznych (EEG) z pogłębioną analizą jakościową.
Gdyby ludziom zależało na tym, żeby kupować jak najtaniej, zaopatrywaliby się wyłącznie w dyskontach. Jednak racjonalne motywatory takie jak niska cena często nie są najważniejsze. My dostarczymy Ci informacji o tym, jakie emocje klienci wiążą z Twoją marką. z Twoim produktem bądź punktem sprzedaży. Powiemy Ci też o tym, co robi konkurencja, by swoją ofertą kusić Twoich potencjalnych konsumentów. Dzięki tej wiedzy poznasz silne i słabe strony swojego wizerunku. Będziesz wiedział, jak zareagować.

ramRAM (Relevant Awereness Measurement)

narzędzie do ilościowego pomiaru wizerunku marki, badające przypisywanie markom poszczególnych atrybutów w sposób automatyczny (poziom automatycznych reakcji mierzony jest za pomocą wskaźnika czasów reakcji). Metodologia stworzona we współpracy z Universal McCann w oparciu o naukową wiedzę nt. procesów automatycznych. Metoda została wyróżniona nagrodą Impactor 2011: Projekt Badawczy Roku.

cstCustomer Satisfaction Tracking (CST)

cykliczny pomiar zadowolenia klientów z produktów lub usług danej marki w odniesieniu do marek konkurencyjnych. Badanie pozwala na systematyczny pomiar oceny naszego produktu i „zdrowia” naszej marki w porównaniu do konkurencji.
maison stopka

ul. Podbipięty 57, 02-732 Warszawa,
tel. +48 22 828 28 85, kom. +48 512 437 457,
e-mail: biuro@maison.pl

in fb
Copyright © MAISON & PARTNERS