Kup raport
logo

Poszukując szerszego kontekstu dla prowadzonych badań, analizujemy różnorodne obszary zachowań konsumenckich oraz wybrane grupy społeczne, których zrozumienie jest szczególnie istotne z punktu widzenia wyzwań dla badań i marketingu. Efektem tych analiz są raporty, zawierające wszechstronne informacje z danego obszaru, przedstawiające aktualną sytuację, trendy i opisujące specyficzne grupy konsumenckie. Są one użytecznym źródłem wiedzy i stanowią podstawę do planowania praktycznych działań marketingowych. Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi raportami i chcieliby dowiedzieć się o nich więcej, zapraszamy do kontaktu: biuro@maison.pl

money
Decyzje i zachowania finansowe są często traktowane jako wynikające bezpośrednio z ilości posiadanych pieniędzy (podejście ekonomiczne). Okazuje się jednak, że wiele decyzji tego typu (np. oszczędzanie, inwestowanie, wydawanie pieniędzy) zależy w dużym stopniu od czynników pozafinansowych.

Badanie realizowane cyklicznie od 2009 roku. Ostatnia fala badania realizowana w styczniu 2014 roku. Projekt dotyczy postaw Polaków wobec pieniędzy i instytucji finansowych. Badanie pozwala na zrozumienie pozaekonomicznego podłoża zachowań finansowych Polaków. Segmenty zostały opisane ze względu na cechy demograficzne, psychologiczne (wartości), styl życia oraz postawy i zachowania ekonomiczne.

Badanie obejmuje następujące obszary:

 • ocena własnej sytuacji materialnej
 • postawy wobec banków
 • style wydawania pieniędzy
 • postawy wobec pieniędzy, oszczędzania i inwestowania ubezpieczeń
 • zachowania finansowe: korzystanie z konta bankowego, kart płatniczych, ubezpieczenia oraz style zakupowe
 • zróżnicowanie Polaków pod kątem postaw w zachowaniach finansowych - segmentacja
Jakie są matki dzieci w wieku 0-12 lat? Jak postrzegają kwestie związane z opieką i wychowaniem dzieci? Jakie decyzje zakupowe podejmują samodzielnie, a jakie wspólnie ze współmałżonkiem/partnerem? Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań dotyczących matek, znajdą Państwo w naszym raporcie „Matki 2013”.

Badanie prezentuje wielopłaszczyznowy obraz matek dzieci w wieku 0-12 lat. Analizy dostarczają wiedzy na temat tej grupy społecznej w obszarach:

 • podejścia do macierzyństwa
 • wyznawanych wartości życiowych
 • podziału obowiązków pomiędzy rodzicami
 • opieki i wychowania dziecka
 • podejścia do pieniędzy i ich wydawania
 • spędzania wolnego czasu
Na podstawie pierwszej edycji badania POLAK 55 PLUS, przeprowadzonej w 2012 roku, wyodrębniliśmy 5 segmentów istotnie różniących się między sobą. Właśnie startujemy z nową edycją projektu!

Nasze dotychczasowe analizy pokazały, że kluczowymi wymiarami, które determinują określone zachowania konsumenckie są, wbrew powszechnym przekonaniom – nie cechy demograficzne, ale o wiele częściej wymiary wewnętrzne, o charakterze psychologicznym.

Z naszego doświadczenia wynika, że poszczególne segmenty w całkowicie inny sposób odbierają kierowaną do nich komunikację. Dlatego tak istotne jest dokładne zrozumienie charakterystyki i potrzeb tych grup spośród osób 55+, do których szczególnie chcemy dotrzeć.

Jeśli chcesz dowiedzieć się...

 • Jacy są naprawdę współcześni Seniorzy?
 • Ile jest prawdy w stereotypach o tej grupie?
 • Kogo można nazwać Seniorem?
 • Czego potrzebują Seniorzy?
 • Na co chętnie wydają pieniądze?
 • Jak korzystają ze współczesnych technologii?
 • Jak budować efektywną komunikację 55+?
 • Jak zmienia się grupa 55+? Jakie są trendy?

... a także dokładnie poznać swoją grupę docelową i wiedzieć, jak komunikować swoją markę do grupy targetowej 55+

Barometr CSR - reakcje Polaków wobec społecznej odpowiedzialności biznesu

W ostatnim czasie firmy bardzo mocno angażują się w działania, które ogólnie nazywane są „biznesem odpowiedzialnym". Działania firm w tym obszarze mają różny charakter. Firmy komunikują zaangażowanie w ekologię czy w działania mające na celu poprawę warunków pracy. Dodatkowo firmy czynnie zaczynają wspierać działalność organizacji charytatywnych.

Badanie zrealizowane wspólnie z fimrą CSR Consulting dotyczy postaw Polaków wobec różnego rodzaju działań CSR. W raporcie zaprezentowane są grupy Polaków o odmiennym podejsciu do działań CSR i innych reakcjach na te działania (segmentacja). Wiedza ta pozwala na wybór grup docelowych działań CSR-owych i budowanie skutecznych kampanii. Badanie obejmuje następujące obszary:

 • oczekiwania odnośnie roli biznesu w społeczeństwie
 • zaangażowanie Polaków w różne akcje społeczne
 • aktywność konsumencka a działania CSR – na ile działania firmy w tym obszarze przekładają się na zakup produktu/usługi
 • wiedza Polaków na temat różnych pojęć z obszaru CSR i chęć szukania takich informacji
 • przekonania na temat działań CSR
 • ocena wiarygodności działań CSR
maison stopka

ul. Podbipięty 57, 02-732 Warszawa,
tel. +48 22 828 28 85, kom. +48 512 437 457,
e-mail: biuro@maison.pl

in fb
Copyright © MAISON & PARTNERS